Vector các loại dây thừng và kiểu thắt dây


Tổng hợp các loại dây thừng khác nhau, từ kích cỡ, thể loại, vật liệu và cách thức sử dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Vectorcacloaidaythungvacachsudung1.jpg Vectorcacloaidaythungvacachsudung2.jpg Vectorcacloaidaythungvacachsudung3.jpg Vectorcacloaidaythungvacachsudung4.jpg Vectorcacloaidaythungvacachsudung5.jpg

(Download 15 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]