Vector các khẩu trọng pháo, đạn cối 2


Còn được gọi là những khẩu thần công, các khẩu trọng pháo dưới đây chuyên để phá thành, san bằng lô cốt địch, là vũ khí có sức công phá vô cùng lớn, nỗi sợ hãi của biết bao người. (part 2)

Vectorcackhautrongphaodancoi108153.jpg
Vectorcackhautrongphaodancoi246b22.jpg
Vectorcackhautrongphaodancoi3987fc.jpg
Vectorcackhautrongphaodancoi454044.jpg
Vectorcackhautrongphaodancoi5087c3.jpg
Vectorcackhautrongphaodancoi677fb4.jpg
Vectorcackhautrongphaodancoi72da66.jpg
Vectorcackhautrongphaodancoi885934.jpg
Vectorcackhautrongphaodancoi9bb6ab.jpg
Vectorcackhautrongphaodancoi10b1f85.jpg
Vectorcackhautrongphaodancoi1165a4a.jpg
Vectorcackhautrongphaodancoi1200b29.jpg

(Download 3 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]