Vector các đồ dùng của cao bồi viễn tây


Cao bồi miền viễn tây với các đồ dùng cá nhân mà họ hay thường sử dụng như: chiếc giày boot cao, mũ dài, súng đeo ngang hông, nài ngựa…. đã tạo nên nét đặc trưng và phong cách hết sức riêng biệt.

Vectorcacdodungcuacaoboivientay1.jpg
Vectorcacdodungcuacaoboivientay2.jpg
Vectorcacdodungcuacaoboivientay3.jpg
Vectorcacdodungcuacaoboivientay4.jpg
Vectorcacdodungcuacaoboivientay5.jpg
Vectorcacdodungcuacaoboivientay6.jpg
Vectorcacdodungcuacaoboivientay7.jpg
Vectorcacdodungcuacaoboivientay8.jpg
Vectorcacdodungcuacaoboivientay9.jpg
Vectorcacdodungcuacaoboivientay10.jpg
Vectorcacdodungcuacaoboivientay11.jpg

(Download 18 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]