Vector các động tác tập thể dục yoga


Trọng bộ các bài tập hướng dẫn tập thể dục, yoga được vector6 tổng hợp dành riêng cho các designer, các bạn có thể nhìn theo các động tác ở trong file và có thể tự tập cho riêng mình vào mỗi buổi sáng.

Vectorhuongdantaptheducyoga1.jpg
Vectorhuongdantaptheducyoga2.jpg
Vectorhuongdantaptheducyoga3.jpg

(Download 2 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]