Vector bộ thời trang cổ điển


Từ chiếc caravat, đến cây gậy dò đường, từ cái mũ đội, đến bộ ria mép hay chiếc tẩu thuốc lá, tất cả đều gợi nhớ đến trang phục cổ điển mà ta thường hay thấy trong vai diễn của vua hài saclo.

Vectorbothoitrangcodien1.jpg
Vectorbothoitrangcodien2.jpg
Vectorbothoitrangcodien3.jpg
Vectorbothoitrangcodien4.jpg
Vectorbothoitrangcodien5.jpg
Vectorbothoitrangcodien6.jpg
Vectorbothoitrangcodien7.jpg
Vectorbothoitrangcodien8.jpg
Vectorbothoitrangcodien9.jpg
Vectorbothoitrangcodien10.jpg

(Download 10 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]