Vector bộ sưu tập máy khoan, máy cưa 2


Bạn yêu thích nghề thợ mộc, thợ hàn, thì những chiếc máy khoan, máy cưa, hay dụng cụ dưới đây chắc hẳn bạn phải biết đến cũng như cách thức sử dụng chúng. (part 2)

Vectorbosuutapmaykhoanmaycua15c3e0.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua20d80e.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua393408.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua484304.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua574f0b.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua6da2fc.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua7ba9b8.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua8e1863.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua9d8175.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua104d999.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua113476d.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua122cd94.jpg

(Download 7 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]