Vector bộ sưu tập máy khoan, máy cưa 1

banner hiep hoi

Bạn yêu thích nghề thợ mộc, thợ hàn, thì những chiếc máy khoan, máy cưa, hay dụng cụ dưới đây chắc hẳn bạn phải biết đến cũng như cách thức sử dụng chúng. (part 1)

Vectorbosuutapmaykhoanmaycua1.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua2.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua3.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua4.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua5.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua6.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua7.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua8.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua9.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua10.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua11.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua12.jpg
Vectorbosuutapmaykhoanmaycua13.jpg

(Download 14 MB) – Vip link 1Vip link 2 Fshare 

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]