Vector bộ sưu tập hoa văn thiệp, lì xì năm mới


Gần tới ngày tết ai cũng chọn cho mình những mẫu thiết kế thiệp hay lì xì đẹp, vector6 xin gửi tới mọi người 1 số mẫu hoa văn dùng để thiết kế thiệp, đường viền thiệp hay background…Download cập nhận nhiều thiết kế mới nhất trong và ngoài nước tại Vector6.com

Chinese_money_bag-01Custom.jpg
20160828G-GL-IM----01Custom.jpg
20160831G-K-IM------01Custom.jpg
20160831G--L-YF--IM-01Custom.jpg
20160904G--Tv-IM------01Custom.jpg
20161012G-GLGZT-IM----01Custom.jpg
20161015G-GLL-v-IM----01Custom.jpg
20161202G-GLSL-IM----01Custom.jpg
20161221G-GTYSLL-Yv-01Custom.jpg
20161226G-GTYI--L-Yv-01----Custom.jpg
20170103GGG--ITT-01Custom.jpg
20170105GGG--ITT-01Custom.jpg
20170106GGG--ITT-01Custom.jpg
20170108TL-GG--ITT-01Custom.jpg
China_envelope_2Custom.jpg
China_envelope_3Custom.jpg

(Download 72 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]