Vector bộ sưu tập chân dung bác hồ


Bác hồ là một tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim con người. Cả cuộc đời bác đã hi sinh cho dân tộc Việt Nam. Dưới đây là bộ sưu tập huy hiệu, chân dung và thiết kế về biểu tượng người anh hùng dân tộc ta. Bộ sưu tập tổng hợp gồm: file PSD, Vector, Stock image. Vector6.com kho dữ liệu đồ họa Việt

bacho90x60Custom.jpg BacHobongsenCustom.jpg Bac_ho.Custom.jpg BAC_HO_7.Custom.jpg bacho6.Custom.jpg CNBH1Custom.jpg chan_dung_bac_ho.Custom.jpg chan_dung_chu_tich_HCM_05.Custom.jpg chandungBacHovectorCustom.jpg chandungBacHoCustom.jpg chandungBacHo_vector_04Custom.jpg

(Download 57 MB: 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]