Vector bộ sưu tập các quân cờ vua 2


Bạn yêu thích các môn đánh cờ trí tuệ, như cờ tướng, cơ vây và đặc biệt là môn cờ vua. Hãy chiêm ngưỡng những hình ảnh của các quân cờ dưới đây dưới sự sáng tạo của các designer. (part 2)

Vectorbosuutapcacquancovua181214.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua26bfc2.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua3f5e6e.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua434eb4.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua5541c4.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua6edec2.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua7f8485.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua8556f7.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua9d5b89.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua105fc5a.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua114d07e.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua1265e39.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua13.jpg

(Download 13 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]