Vector bộ sưu tập các quân cờ vua 1


Bạn yêu thích các môn đánh cờ trí tuệ, như cờ tướng, cơ vây và đặc biệt là môn cờ vua. Hãy chiêm ngưỡng những hình ảnh của các quân cờ dưới đây dưới sự sáng tạo của các designer. (part 1)

Vectorbosuutapcacquancovua1.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua2.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua3.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua4.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua5.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua6.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua7.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua8.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua9.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua10.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua11.jpg
Vectorbosuutapcacquancovua12.jpg

(Download 7 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]