Vector bộ sưu tập các mẫu giấy hoa tiết tinh tế 1


Tổng hợp thiết kế các mẫu giấy cuộn đầy màu sắc và hình ảnh bắt mắt, tinh tế, giúp bạn có thể trang trí các vật dụng xung quanh cuộc sống của mình. (part 1)

Vectorbosuutapcacmaugiaycuon1.jpg
Vectorbosuutapcacmaugiaycuon2.jpg
Vectorbosuutapcacmaugiaycuon3.jpg
Vectorbosuutapcacmaugiaycuon4.jpg
Vectorbosuutapcacmaugiaycuon5.jpg
Vectorbosuutapcacmaugiaycuon6.jpg
Vectorbosuutapcacmaugiaycuon7.jpg
Vectorbosuutapcacmaugiaycuon8.jpg

(Download 27 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]