Vector bộ sưu tập các loại dao 2


Đây chính là bộ vector dành cho những ai thích công việc sưu tập, nhất là về các loại dao, từ dao thái lan, dao phay, dao chặt thịt, dao thái rau củ, dao phay, dao gắm, tất tần tật cho các bạn chọn lựa. (part 2)

Vectorbosuutapcacloaidao19c31e.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao212c53.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao3824d3.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao4ce950.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao511cdf.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao611442.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao75a9d7.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao867f10.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao9bb555.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao1073662.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao115a4f0.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao1282c91.jpg

(Download 26 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]