Vector bộ sưu tập các loại dao 1


Đây chính là bộ vector dành cho những ai thích công việc sưu tập, nhất là về các loại dao, từ dao thái lan, dao phay, dao chặt thịt, dao thái rau củ, dao phay, dao gắm, tất tần tật cho các bạn chọn lựa. (part 1)

Vectorbosuutapcacloaidao1.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao2.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao3.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao4.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao5.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao6.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao7.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao8.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao9.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao10.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao11.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao12.jpg
Vectorbosuutapcacloaidao13.jpg

(Download 19 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]