Vector biểu tượng nút like facebook


Nút LIKE thần thánh của facebook đã tạo nên một cơn sốt trong giới công nghệ và mạng xã hội của toàn cầu, giờ ai ai cũng like, cũng share, cũng gắn liền với cái nút ấy. Dưới đây là bộ vector thiết kế cách điệu về nút LIKE ấy, các bạn hãy download về và sử dụng nhé.

Vectorbieutuongnutlikefacebook1.jpg
Vectorbieutuongnutlikefacebook2.jpg
Vectorbieutuongnutlikefacebook3.jpg
Vectorbieutuongnutlikefacebook4.jpg
Vectorbieutuongnutlikefacebook5.jpg
Vectorbieutuongnutlikefacebook6.jpg
Vectorbieutuongnutlikefacebook7.jpg
Vectorbieutuongnutlikefacebook8.jpg
Vectorbieutuongnutlikefacebook9.jpg
Vectorbieutuongnutlikefacebook10.jpg
Vectorbieutuongnutlikefacebook11.jpg
Vectorbieutuongnutlikefacebook12.jpg

(Download 16 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]