_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/10/","Post":"https://vector6.com/psd-gap-3-cho-dan-kinh-doanh-chuyen-nghiep/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/psd-gap-3-cho-dan-kinh-doanh-chuyen-nghiep/freegfxdownload-free-vector-art-5-680x3501/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Vector biểu tượng icon vật dụng trong rạp chiếu phim

Vector biểu tượng icon vật dụng trong rạp chiếu phim


Những vật dụng quen thuộc cũng như những đạo cụ dùng trong việc trình chiếu phim ở rạp được thống kê và tổng hợp trong bộ vector dưới đây.

Vectordodungvatdungtrongrapchieuphim1.jpg
Vectordodungvatdungtrongrapchieuphim2.jpg
Vectordodungvatdungtrongrapchieuphim3.jpg
Vectordodungvatdungtrongrapchieuphim4.jpg
Vectordodungvatdungtrongrapchieuphim5.jpg
Vectordodungvatdungtrongrapchieuphim6.jpg
Vectordodungvatdungtrongrapchieuphim7.jpg
Vectordodungvatdungtrongrapchieuphim8.jpg

(Download 7 MB) – Vip link 1Vip link 2Fshare – 4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com