Vector biểu tượng icon vật dụng trong rạp chiếu phim


Những vật dụng quen thuộc cũng như những đạo cụ dùng trong việc trình chiếu phim ở rạp được thống kê và tổng hợp trong bộ vector dưới đây.

Vectordodungvatdungtrongrapchieuphim1.jpg
Vectordodungvatdungtrongrapchieuphim2.jpg
Vectordodungvatdungtrongrapchieuphim3.jpg
Vectordodungvatdungtrongrapchieuphim4.jpg
Vectordodungvatdungtrongrapchieuphim5.jpg
Vectordodungvatdungtrongrapchieuphim6.jpg
Vectordodungvatdungtrongrapchieuphim7.jpg
Vectordodungvatdungtrongrapchieuphim8.jpg

(Download 7 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]