Vector biểu tượng hoa đào đỏ rực năm mới 2017


Đặc trưng nhất trong văn hóa của người Việt đó là những cành hoa đào rực đỏ và những chiếc đèn lồng, pháo dây được treo trên những cành đào đó, một hình ảnh không thể thiếu được trong ngày tết. Download trực tiếp kho dữ liệu đồ họa tại Vector6.com

hp159Custom.jpg
hp160Custom.jpg
hp161Custom.jpg
hp162Custom.jpg
hp163Custom.jpg
hp164Custom.jpg
hp165Custom.jpg
hp167Custom.jpg
hp168Custom.jpg
hp169Custom.jpg
hp170Custom.jpg
hp179Custom.jpg
hp154Custom.jpg
hp155Custom.jpg
hp156Custom.jpg
hp157Custom.jpg
hp158Custom.jpg

(Download 156 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]