Vector biểu tượng công trình và xe cộ 1


Những công trình xây dựng, những hệ thống đường xa giao thông vận tải được thiết kế rất hợp lý và logic trong bộ vector dưới đây, rất đáng quan tâm dành cho những bạn yêu thích công việc thiết kế ngành nghề xây dựng. (part 1)

Vectorxaydungvagiaothongvantai1.jpg Vectorxaydungvagiaothongvantai2.jpg Vectorxaydungvagiaothongvantai3.jpg Vectorxaydungvagiaothongvantai4.jpg Vectorxaydungvagiaothongvantai5.jpg Vectorxaydungvagiaothongvantai6.jpg Vectorxaydungvagiaothongvantai7.jpg Vectorxaydungvagiaothongvantai8.jpg Vectorxaydungvagiaothongvantai9.jpg Vectorxaydungvagiaothongvantai10.jpg Vectorxaydungvagiaothongvantai11.jpg Vectorxaydungvagiaothongvantai12.jpg Vectorxaydungvagiaothongvantai13.jpg

(Download 10 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]