Vector biểu tượng con người trong công việc 2


Bộ vector 3D mô hình 1 con người với những bước thăng tiến trong sự nghiệp, từ công việc đầu tiên, tới thành công, thất bại, cố gắng, làm việc theo năng lực, nhóm đội…. tất cả đều có trong bộ vector này. (part 2)

Vectorconnguoivoinghenghiep1.jpg
Vectorconnguoivoinghenghiep2a5826.jpg
Vectorconnguoivoinghenghiep362762.jpg
Vectorconnguoivoinghenghiep4ddf5f.jpg
Vectorconnguoivoinghenghiep5cb8da.jpg
Vectorconnguoivoinghenghiep61906b.jpg
Vectorconnguoivoinghenghiep725e3f.jpg
Vectorconnguoivoinghenghiep8f3c22.jpg
Vectorconnguoivoinghenghiep9ae995.jpg
Vectorconnguoivoinghenghiep104af70.jpg
Vectorconnguoivoinghenghiep11b4f47.jpg
Vectorconnguoivoinghenghiep12.jpg

(Download 14 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]