Vector biểu tượng con người trong công việc 1


Bộ vector 3D mô hình 1 con người với những bước thăng tiến trong sự nghiệp, từ công việc đầu tiên, tới thành công, thất bại, cố gắng, làm việc theo năng lực, nhóm đội…. tất cả đều có trong bộ vector này. (part 1)

Vectorconnguoivoinghenghiep2.jpg
Vectorconnguoivoinghenghiep3.jpg
Vectorconnguoivoinghenghiep4.jpg
Vectorconnguoivoinghenghiep5.jpg
Vectorconnguoivoinghenghiep6.jpg
Vectorconnguoivoinghenghiep7.jpg
Vectorconnguoivoinghenghiep8.jpg
Vectorconnguoivoinghenghiep9.jpg
Vectorconnguoivoinghenghiep10.jpg
Vectorconnguoivoinghenghiep11.jpg

(Download 12 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]