Vector biểu tượng chú gà năm mới 2017


Năm mới ĐINH DẬU 2017, năm của tuổi con Gà, thần Kê như cách nói của một số người và nước khác. Con gà đã rất đỗi quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và năm mới, chúc cho những người tuổi ĐINH DẬU luôn gặp nhiều may mắn và thành công hơn trong cuộc sống.

VectorbieutuongDINHDAUnam20171.jpg
VectorbieutuongDINHDAUnam20172.jpg
VectorbieutuongDINHDAUnam20173.jpg
VectorbieutuongDINHDAUnam20174.jpg
VectorbieutuongDINHDAUnam20175.jpg
VectorbieutuongDINHDAUnam20176.jpg
VectorbieutuongDINHDAUnam20177.jpg
VectorbieutuongDINHDAUnam20178.jpg
VectorbieutuongDINHDAUnam20179.jpg

(Download 24 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]