Vector biểu tượng cảm xúc đáng yêu 2


Những biểu tượng icon diễn tả những cảm xúc trông thật đáng yêu và ngộ nghĩnh, từ buồn, vui, cười, nói, giận dữ…. tất cả đều được diễn tả rất sinh động. (part 2)

Vectorbieutuongcamxucdangyeu110b87.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu2decd7.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu39ca35.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu43fa6d.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu5a3970.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu69578e.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu73700f.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu88c9cc.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu919d63.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu1003634.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu116141d.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu1218f94.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu13949e8.jpg

(Download 10 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]