Vector biểu tượng cảm xúc đáng yêu 1


Những biểu tượng icon diễn tả những cảm xúc trông thật đáng yêu và ngộ nghĩnh, từ buồn, vui, cười, nói, giận dữ…. tất cả đều được diễn tả rất sinh động. (part 1)

Vectorbieutuongcamxucdangyeu1.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu2.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu3.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu4.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu5.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu6.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu7.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu8.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu9.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu10.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu11.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu12.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu13.jpg Vectorbieutuongcamxucdangyeu14.jpg

(Download 13 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]