Vector bao lì xì năm mới Đinh Dậu 2


Bao lì xì là 1 phần tất yếu cho năm mới. Thiết kế lì xì thu hút góp phần giúp năm mới thêm may mắn hơn về tiền tài danh vọng. Lỳ xì trao tay thay ngàn lời chúc!. Download vector miễn phí bên dưới.

vectorbaolixi2017dinhdau13.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau14.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau15.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau16.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau17.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau18.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau19.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau20.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau21.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau22.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau23.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau24.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau25.jpg

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]