Vector bao lì xì năm mới Đinh Dậu 1


Bao lì xì là 1 phần tất yếu cho năm mới. Thiết kế lì xì thu hút góp phần giúp năm mới thêm may mắn hơn về tiền tài danh vọng. Lỳ xì trao tay thay ngàn lời chúc!. Download vector miễn phí bên dưới.

vectorbaolixi2017dinhdau1.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau2.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau3.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau4.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau5.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau6.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau7.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau8.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau9.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau10.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau11.jpg
vectorbaolixi2017dinhdau12.jpg

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]