Vector bao bì sản phẩm đựng cafe 2


Thiết kế các bao bì, túi đựng cafe hết sức đơn giản, nhưng lại mang tới phong cách sáng tạo và sang trọng, thích hợp cho việc mang đi và tặng quà cho người thân của mình. (part 2)

Vectorbaobidungcafe13280d.jpg
Vectorbaobidungcafe24c018.jpg
Vectorbaobidungcafe365d8e.jpg
Vectorbaobidungcafe4bd09f.jpg
Vectorbaobidungcafe533acd.jpg
Vectorbaobidungcafe6dde7e.jpg
Vectorbaobidungcafe7f87a0.jpg
Vectorbaobidungcafe8964c6.jpg
Vectorbaobidungcafe92505e.jpg
Vectorbaobidungcafe10d223e.jpg
Vectorbaobidungcafe11697bc.jpg

(Download 30 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]