Vector banner – frame giáng sinh năm mới 2


Tổng hợp bộ vector banner và frame về giáng sinh năm mới thật đẹp, thật sang trọng, giúp cho các designer tự tay thiết kế và edit để chào đón một mùa noel và năm mới sắp đến (part 2)

Vectorbannerframegiangsinhnammoi1071b3.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi29d2de.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi3d59f0.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi47b87d.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi55e960.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi625e6b.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi730f38.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi860fca.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi904303.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi10210a6.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi11f5e91.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi1281e4b.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi13.jpg

(Download 22 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]