Vector banner – frame giáng sinh năm mới 1


Tổng hợp bộ vector banner và frame về giáng sinh năm mới thật đẹp, thật sang trọng, giúp cho các designer tự tay thiết kế và edit để chào đón một mùa noel và năm mới sắp đến

Vectorbannerframegiangsinhnammoi1.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi2.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi3.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi4.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi5.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi6.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi7.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi8.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi9.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi10.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi11.jpg
Vectorbannerframegiangsinhnammoi12.jpg

(Download 17 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]