Vector bản đồ lãnh thổ của các quốc gia 2


Các quốc gia có vũng lãnh thổ và đặc trưng từng vùng miền, và bộ vector dưới đây mô tả lại hình ảnh từng quốc gia với diện tích, hình dáng, vị trí khác nhau trên bản đồ thế giới. (part 2)

Vectorbandolanhthocuacacquocgia1b6060.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia25ace7.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia3c57e2.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia4bb0d8.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia5eb43b.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia62b113.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia712a62.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia8ed22e.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia931fe4.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia10902a4.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia11a490e.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia1284360.jpg

(Download 5 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]