Vector bản đồ lãnh thổ của các quốc gia 1


Các quốc gia có vũng lãnh thổ và đặc trưng từng vùng miền, và bộ vector dưới đây mô tả lại hình ảnh từng quốc gia với diện tích, hình dáng, vị trí khác nhau trên bản đồ thế giới. (part 1)

Vectorbandolanhthocuacacquocgia1.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia2.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia3.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia4.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia5.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia6.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia7.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia8.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia9.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia10.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia11.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia12.jpg
Vectorbandolanhthocuacacquocgia13.jpg

(Download 10 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]