Vector 5 mẫu thông tin CV xin việc năng động


Dễ dàng chỉnh sửa. Bạn có thể thay đổi màu sắc nếu bạn thích, loại bỏ bất cứ điều gì mà bạn không cần như: sao chép, dán, thêm/gỡ bỏ hình ảnh, hoặc di chuyển xung quanh phần như bạn cần. Bạn cũng có thể loại bỏ các thanh under “Kỹ năng Mục”, và chỉ sử dụng văn bản.

screen-shot-2015-09-03-at-16.07.53-Custom.jpg 2-Custom.jpg 3-Custom.jpg 4-Custom.jpg

(Download 1 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]