Vector 12 con giáp năm tuổi sửu


Xa xưa 12 con giáp gắn liền với đời sống phong tục của người Việt suốt bao năm, trong số 12 con giáp thì con trâu hay còn gọi là sửu được xếp thứ hai trong 12 con giáp. Vector6 gửi đến quý vị bộ thiết kế năm tuổi sửu trong 12 con giáp. 

CattletraditionalpatternvectorVectorCustom.jpg 544Custom.jpg 081105Custom.jpg Bullish_2Custom.jpg Bullish_3Custom.jpg

(Download 14 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]