Vector 12 con giáp năm mới ngộ nghĩnh 2

banner hiep hoi

Đây là bộ sưu tập tổng hợp rất nhiều file thiết kế về 12 con giáp, trong đó có mẫu hoa văn tết về con giáp vô cùng ấn tượng. Hãy nhanh tay chọn cho mình một mẫu vector ấn tượng nào. Download kho dữ liệu thiết kế tại Vector6.com (part 2)

cnjpeg_001Custom.jpg
cnjpeg_002Custom.jpg
cnjpeg_003Custom.jpg
cnjpeg_004Custom.jpg
cnjpeg_005Custom.jpg
cnjpeg_006Custom.jpg
cnjpeg_007Custom.jpg
cnjpeg_008Custom.jpg
cnjpeg_009Custom.jpg
cnjpeg_010Custom.jpg
cnjpeg_011Custom.jpg
cnjpeg_014Custom.jpg
cnjpeg_015Custom.jpg
cnjpeg_017Custom.jpg
cnjpeg_018Custom.jpg
cnjpeg_019Custom.jpg
cnjpeg_020Custom.jpg
cnjpeg_021Custom.jpg
cnjpeg_023Custom.jpg
cnjpeg_024Custom.jpg
cnjpeg_037Custom.jpg
cnjpeg_038Custom.jpg

(Download 421 MB)

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]