Khu vực này chỉ dành riêng cho Thành viên Vector6

Tính năng này tạm tắt để bảo trì và nâng cấp!

Đăng ký thành viên
Quên mã thành viên?
Chú ý mã thành viên: Bạn cần gõ đúng mã để hệ thống định danh chính xác thành viên. Nếu bạn đã đăng ký mà quên mã thành viên xin nhắn tin đến Zalo quản lý: 0968844290 để được gửi lại mã.
Chú ý file up lên drive: Khi up file lên Google Drive bạn hãy vui lòng mở quyền để chúng tôi kiểm tra file. Thiết kế khi up nên convert font chữ về dạng vector.
Chú ý ảnh xem trước (preview): Định dạng ảnh là JPG hoặc PNG, nhỏ hơn 1MB.
Chú ý nhận thông báo: Nếu bạn là thành viên trong nhóm zalo 1, 2, 3 chúng tôi sẽ thông báo trực tiếp với bạn qua tin nhắn.