Bộ vector thích hợp cho những ai yêu thích môn thể thao đua ngựa, bao gồm: những chiếc nài ngựa, yên ngựa và những chú ngưa trông rất