Những bức tường được xây bằng gạch trông thật đơn giản, bình thường. Tuy nhiên, dưới bàn tay thiết kế của các designer, chúng đã trở thành bức