Đây có lẽ là một bộ vector mà hiếm khi các bạn sẽ thấy và được sử dụng chúng, những mẫu giấy được thiết kế theo phong cách