Giới thiệu bộ pattern hoa văn mới sành điệu dùng để trang trí. Bao gồm 8 vector ban đầu và 67 recolors. Mẫu thiết lập là hoàn hảo cho