Những vật dụng quen thuộc cũng như những đạo cụ dùng trong việc trình chiếu phim ở rạp được thống kê và tổng hợp trong bộ vector dưới