Với mỗi người càng về cuối năm không khí tết càng nhộn nhịp, hòa theo không khí nhộn nhịp đó Vector6 xin gửi tới toàn thể mọi người