Trọn bộ trung thu 2018 – 2017 – Có thể mua riêng 2018 – 2017 hoặc cả 2 – Ông sao, backdrop, standee. banner… – 100% corel vector