Bộ vector rất thích hợp cho các chị em phụ nữ, nữ công gia chánh, phục vụ công việc làm bếp của chị em được thuận lợi và