Ngày xưa chỉ những vị quan trọng hay những bậc vua chúa mới sở hữu những cây ngọc như ý với kiểu dáng đẹp mang nét quyền lực thời