Năm mới ĐINH DẬU 2017, năm của tuổi con Gà, thần Kê như cách nói của một số người và nước khác. Con gà đã rất đỗi quen