Bản thiết kế khá đẹp và dễ thương của bạn Vương Quốc. Mọi người cùng học hỏi nhé. Vector6.com website chia sẻ đồ họa miễn phí (Tải link