Những viên đá, băng tuyết được thiết kế hết sức sáng tạo, tạo nên cảm giác lạnh giá, mát lạnh và dễ chịu cho người xem. Nóng như