Những hình ảnh khối cầu được thiết kế hết sức đẳng cấp, với cấu trúc hình khối 3D, mang lại cái nhìn khác biệt và gây chú ý