Động vật hiền lành là thế, dễ thương là thế, tuy nhiên khi chúng tức giận hoặc nổi nóng, cũng thật sự hết sức đáng sợ đấy. DOWNLOAD