Bạn có bao giờ mơ ước 1 lần trong đời sở hữu 1 thùng hòm vàng bạc, châu báu đủ để bạn sống hết 1 đời hay chưa.