Những chú chim ưng và đại bàng vô cùng mạnh mẽ là biểu tượng cho sức mạnh, sự thống trị và oai phong lẫm liệt. Hãy cùng xem